Der Står Skrevet

Guds frelsesplan

Denne serie på 25 afsnit er en gennemgang af, hvad Bibelen fortæller os om Guds frelsesplan.

Filters Sort results
Reset Apply
Video
Titel
Guds Frelsesplan (1) Introduktion til Bibelen. Hele Jesu forkyndelse gik ud fra, at alt det som stod skrevet, var sandt.
Guds Frelsesplan (2) De 5 teser som alle Bibeltro mennesker vil være enige om.
Guds Frelsesplan (3) Bibelen handler om, hvem Gud er, og hans forhold til mennesket. 
Guds Frelsesplan (4) At læse i Bibelen, er som at læse i en manual for et liv i overflod.
Guds Frelsesplan (5) Gud var til før verdens begyndelse, og havde en plan. Han er en personlig Gud med tanker, følelser og vilje. Udgangspunkt i 1. Mos 1,1.
Guds Frelsesplan (6) Mennesket blev skabt i Guds billede. Mennesket var kronen på Guds skaberværk. Udgangspunkt i 1. Mos. 1.
Guds Frelsesplan (7) Mennesket levede i uskyldighed, men bestemte sig for ikke at adlyde Gud. Derfor kom død (adskillelse) ind i verden. Udgangspunkt i 1. Mos. 3.
Guds Frelsesplan (8) Naturloven (samvittigheden) fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert. Den adskiller os fra alle andre skabninger.
Guds Frelsesplan (9) Kain valgte ikke at leve i pagt med naturloven. Men Gud rakte stadig hånden ud mod ham. Udgangspunkt i 1. Mos. 4.
Guds Frelsesplan (10) Der kom meget tidligt to retninger; mennesker der ville søge Gud, og dem der ikke ville. Udgangspunkt i 1. Mos. 5.
Guds Frelsesplan (11) Gud indgik en pagt med Noa, efter de kom ud af arken, hvor han indstiftede menneskelig regerings tidsalder. Udgangspunkt i 1. Mos. 6 -9.
Guds Frelsesplan (12) Mennesket vendte sig væk fra Gud, og byggede Babelstårnet. Gud udvalgte Abraham til at vise sin herlighed. Udgangspunkt i 1. Mos. 11-12.
Guds Frelsesplan (13) Moses modtog Guds love - De ti bud. Gud gjorde Abrahams efterkommere til en nation.
Guds Frelsesplan (14) På et bestemt tidspunkt kom Jesus. Opfyldelsen af alle profetier i det Gamle Testamente om en frelser og en befrier. Udgangspunkt i Gal. 4,4.
Guds Frelsesplan (15) Jesu lidelseshistorie, død, opstandelse og himmelfart.
Guds Frelsesplan (16) Jesu død banede en vej ind i Guds nærvær for alle mennesker, der siger ja til ham.
Guds Frelsesplan (17) Opstandelsen gør, at den Jesus som døde, han opstod og lever i dag. Derfor kan vi tale med ham i dag.
Guds Frelsesplan (18) Hvad siger Bibelen om fremtiden? Gud har fortalt os det, før det sker.
Guds Frelsesplan (19) Den kommende tidsalder. Jesus genkomst. Udgangspunkt i Dan. 9.
Guds Frelsesplan (20) Antikrist bryder pagten med jøderne, og forfølgelse bryder ud. Den falske profet fremstår.
Guds Frelsesplan (21) Jesus fortæller om, de ting der skal ske, når han kommer tilbage. Udgangspunkt i Matt. 24.
Guds Frelsesplan (22) En verden hvor Antikrist regerer, og afslutningen på trængselen når Jesus kommer tilbage. Åb. 19.
Guds Frelsesplan (23) Den sidste tidsalder. Guddommelig regering. Guds løfter går i opfyldelse.
Guds Frelsesplan (24) Forskellen på de fire domme. Dommen over synden. Dommen hvor de kristne står til regnskab overfor Gud. Dommen over nationerne. Dommen over gerninger for dem der ikke tror.
Guds Frelsesplan (25) Beskrivelse af begreber og udtryk, der findes i forbindelse med afslutningstiden.

Johannes’ Åbenbaring

Denne serie på 21 afsnit er en gennemgang af hele Johannes’ Åbenbaring.

Filters Sort results
Reset Apply
Video
Titel
Johannes' Åbenbaring (1) Johannes' Åbenbaring er den bog i Bibelen, der beskriver mest om de sidste tider og Jesu genkomst. (Åb. 1,1-6).
Johannes' Åbenbaring (2) Johannes modtog åbenbaringen i landflygtighed og så den herliggjorte Jesus.(Åb. 1,7-18).
Johannes' Åbenbaring (3) Sendebrevet til menigheden i Efesos. Repræsenterer apostel-tiden. (Åb. 1,19-2:7).
Johannes' Åbenbaring (4) Sendebrevet til menigheden i Smyrna. Lidelsesmenigheden. Repræsenterer tiden fra ca.100-310 e.Kr. (Åb. 2,8-11).
Johannes' Åbenbaring (5) Sendebrevet til menigheden i Pergamon. Den eftergivende menighed. Repræsenterer tiden fra ca. 300-600 e.Kr. (Åb. 2,12-17).
Johannes' Åbenbaring (6) Sendebrevet til menigheden i Thyratira. Repræsenterer den katolske kirke som system. (Åb. 2,18-29).
Johannes' Åbenbaring (7) Sendebrevet til menigheden i Sardes. (Åb. 3,1-6).
Johannes' Åbenbaring (8) Sendebrevet til menigheden i Filadelfia. Den sejrende menighed. (Åb. 3,7-13).
Johannes' Åbenbaring (9) Sendebrevet til menigheden i Laodikea. (Åb. 3,14-22).
Johannes' Åbenbaring (10) Her standser kirkens tid og afslutningstiden begynder. Centrum i himlen er Gud selv. (Åb. 4,1-11).
Johannes' Åbenbaring (11) Der var ingen værdig til at bryde seglet - kun Guds lam. (Åb. 5:1-14).
Johannes' Åbenbaring (12) Lammet åbner bogrullen. Der udgår en befaling, og trængslerne begynder på jorden. (Åb. 6:1-17).
Johannes' Åbenbaring (13) De 144.000 er jøder af Israels stammer, der tjener Gud og forkynder evangeliet. Skaren er dem, der bliver frelst i trængslenstiden. (Åb. 7:1-17).
Johannes' Åbenbaring (14) Indholdet i det syvende segl er de syv basuner. (Åb. 8,1-10,11).
Johannes' Åbenbaring (15) Jødernes tempel i Jerusalem bliver genopbygget. De to vidners profetier.(Åb. 11,1-19).
Johannes' Åbenbaring (16) Antikrist skaber fred i mellemøsten og det indebærer også, at templet i Jerusalem vil blive genopbygget.
Johannes' Åbenbaring (17) Et stort tegn på himlen. Dragens fald fra himlen. Hadet mod nationen Israel og Messias. (Åb. 12:1- 18).
Johannes' Åbenbaring (18) Djævlen oprejser Antikrist og den falske profet for at hindre Jesu genkomst. (Åb. 13,1-18).
Johannes' Åbenbaring (19) Vi ser hvad der sker i himlen, under den store trængsel. Vi ser dem, der er gået sejrende ud af kampen. (Åb. 14 - 16).
Johannes' Åbenbaring (20) Babylon repræsenter oprørets sted. Det religiøse og det politiske system. Penges magt. (Åb. 17-19).
Johannes' Åbenbaring (21) Tusindårsriget, domstolen og den nye himmel og nye jord. (Åb. 20-22).

Johannes Evangeliet

Denne serie på 59 afsnit er en gennemgang af hele Johannes Evangeliet.

Filters Sort results
Reset Apply
Video
Titel
Johannes Evangeliet (1) Introduktion til Johannes Evangeliet og hensigten med hans evangelium. (Joh. 1,1).
Johannes Evangeliet (2) Gud skabte mennesket i sit billede, og han har en plan for vores liv. (Joh. 1,2-3).
Johannes Evangeliet (3) Gud ønsker at give os sit liv og tænde lyset, så vi kan se ham. (Joh. 1,4-5).
Johannes Evangeliet (4) Gud udsender mennesker med mål og mening. Men vi har et valg, om vi vil samarbejde med Gud. (Joh. 1,6-11).
Johannes Evangeliet (5) At tage imod Jesus, er ikke bare at forandre sine tanker. Det er en oplevelse, der kommer indefra. At blive født af Gud og blive Hans barn. (Joh. 1,12-14).
Johannes Evangeliet (6) Hvis vi vil se hvordan Gud ser ud, må vi se på Jesus. (Joh. 1,15-18).
Johannes Evangeliet (7) Johannes vidnede om Jesus for, at alle skulle komme til tro ved det vidnesbyrd. (Joh. 1, 19-46).
Johannes Evangeliet (8) Mennesker uden svig, er mennesker som lever i sandheden, erkender sandheden og fortsætter.(Joh.1,47-51).
Johannes Evangeliet (9) Jesus fulgte den guddommelig plan. Dette var hans første mirakel. (Joh. 2,1-12).
Johannes Evangeliet (10) Jesus blev vred. Mennesker var optaget med sig selv på et sted, hvor de skulle tilbede Gud.(Joh. 2,13-25).
Johannes Evangeliet (11) Nikodemus søgte efter sandheden. Når mennesker søger sandheden, vil Gud altid lade dem finde den. (Joh. 3,1-8).
Johannes Evangeliet (12) Jesus vidste helt fra begyndelsen hensigten med, hvorfor han var på jorden. (Joh. 3,9-21).
Johannes Evangeliet (13) Johannes tvivlede ikke på, at Jesus var et sendebud fra Himlen, der skulle bringe frelsen til jorden. (Joh. 3,22-36).
Johannes Evangeliet (14) Jesus kom med guddommelig åbenbaring ind i hendes liv, fordi han ønskede at nå hendes hjerte. (Joh. 4,1-42).
Johannes Evangeliet (15) Jesus kom for alle mennesker. Der er ikke én som er undtaget fra hans kærlighed og omsorg. (Joh. 4,43-54).
Johannes Evangeliet (16) Jesus taler til en lam og modløs mand og udfordrer hans vilje. Når Jesus taler, får han tro. (Joh. 5,1-18)
Johannes Evangeliet (17) Jesus handler i overensstemmelse med Guds vilje og kalder Gud sin Far.(Joh. 5,19-30).
Johannes Evangeliet (18) Den der, uden fordom, tager imod hans ord ind i sit hjerte, får tro.
Johannes Evangeliet (19) Jesus, Johannes Døberen, Jesu gerninger, Gud selv og Ordret har vidnet om Jesus. (Joh. 5,31-47).
Johannes Evangeliet (20) Når mennesker kommer til Jesus, tager han hånd om dem. (Joh. 6,1-15).
Johannes Evangeliet (21) Det var ikke bare Jesus, der gik på vandet. Peter gjorde det også. (Joh. 6,16-21).
Johannes Evangeliet (22) Skaren var optaget af den mad, de havde fået at spise. Men Guds gerning er, at vi tror! (Joh. 6,22-35).
Johannes Evangeliet (23)
Johannes Evangeliet (24)
Johannes Evangeliet (25)
Johannes Evangeliet (26)
Johannes Evangeliet (27)
Johannes Evangeliet (28)
Johannes Evangeliet (29)
Johannes Evangeliet (30)
Johannes Evangeliet (31)
Johannes Evangeliet (32)
Johannes Evangeliet (33)
Johannes Evangeliet (34)
Johannes Evangeliet (35)
Johannes Evangeliet (36)
Johannes Evangeliet (37)
Johannes Evangeliet (38)
Johannes Evangeliet (39)
Johannes Evangeliet (40)
Johannes Evangeliet (41)
Johannes Evangeliet (42)
Johannes Evangeliet (43)
Johannes Evangeliet (44)
Johannes Evangeliet (45)
Johannes Evangeliet (46)
Johannes Evangeliet (47)
Johannes Evangeliet (48)
Johannes Evangeliet (49)
Johannes Evangeliet (50)
Johannes Evangeliet (51)
Johannes Evangeliet (52)
Johannes Evangeliet (53)
Johannes Evangeliet (54)
Johannes Evangeliet (55)
Johannes Evangeliet (56)
Johannes Evangeliet (57)
Johannes Evangeliet (58)
Johannes Evangeliet (59)