Der står skrevet 22: De sidste tider (3)

Guds Frelsesplan (22)
En verden hvor Antikrist regerer, og afslutningen på trængselen når Jesus kommer tilbage. Åb. 19.

Beskrivelse