Der står skrevet 31: Sendebrevet til Thyratira

Johannes’ Åbenbaring (6)
Sendebrevet til menigheden i Thyratira. Repræsenterer den katolske kirke som system. (Åb. 2,18-29).

Beskrivelse