Der står skrevet 45: Babylon og Jesu genkomst

Johannes’ Åbenbaring (20)
Babylon repræsenter oprørets sted. Det religiøse og det politiske system. Penges magt. (Åb. 17-19).

Beskrivelse