Der står skrevet 15: Jesu syndfrie liv

Guds Frelsesplan (15)
Jesu lidelseshistorie, død, opstandelse og himmelfart.

Beskrivelse