Der står skrevet 2: Bibeltro

Guds Frelsesplan (2)
De 5 teser som alle Bibeltro mennesker vil være enige om.

Beskrivelse

De 5 teser som alle Bibeltro mennesker vil være enige om:

1. Bibelen er Guds ufejlbarlige ord
2. Jesu guddommelighed
3. Jesu død var en stedfortrædende død
4. Kødets opstandelse
5. Jesus vil komme tilbage igen synligt