Der står skrevet 9: Leve i pagt med naturloven

Guds Frelsesplan (9)
Kain valgte ikke at leve i pagt med naturloven. Men Gud rakte stadig hånden ud mod ham. Udgangspunkt i 1. Mos. 4.

Beskrivelse