Der står skrevet 21: De sidste tider (2)

Guds Frelsesplan (21)
Jesus fortæller om, de ting der skal ske, når han kommer tilbage. Udgangspunkt i Matt. 24.

Beskrivelse