Helligåndens gerning

Bruno har gennem årene udviklet en stor forståelse for Helligåndens gerning. Dette skriver han om i sin første bog: Tilintetgør Djævelens gerninger.

At forstå hvad Helligånden udretter i og igennem et menneske er helt essentielt for alle, som ønsker at fuldføre det kald, Gud har for deres liv.
Vi bliver født af Ånden, så vi kan leve Jesu liv. Åndens frugt er den perfekte beskrivelse af Jesu liv.
Vi bliver døbt i Ånden, så vi kan gøre Jesu tjeneste. Åndens gaver er den perfekte beskrivelse af Jesu tjeneste.

Når disse 2 salvelser manifesteres i det enkelte menneskes liv, leves kristenlivet ud – både i hellighed (Åndens frugt) og i kraft (Åndens gaver). 


Det er muligt for alle kristne at leve et liv i intimt samvær med Helligånden. Det giver så meget glæde, og så mange resultater i livet.

Mere om Helligåndens gerning:

Bøger Podcast Prædiken
Tilintetgør
Djævelens
Gerninger
PinsedagenNøglen til
Åndens kraft